Col·laboracions

By Traca, 7 de març de 2016

Materials i guies elaborades en col·laboració amb professionals.

Detecció i intervenció del consum de drogues en menors d’edat. Diputació de Barcelona. 2010. Descàrrega

guia dipu

Protocol de prevenció sobre drogues ASA. Agència de Salut pública de Catalunya. 2012. Descàrrega

Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis. Diputació de Barcelona. 2015.  Descàrrega

Guia continguts cànnabis

Pla local de prevenció de drogodependències. Orientacions per al diagnòstic. Diputació de Barcelona. 2016. Descàrrega

guia dipu

RESPECTA’M. Prevenció de conductes sexistes en l’oci de Tarragona

Per dins del video sortim amb les campanyes sobre gènere 2018. Mira’l aqui

IMG_0369

Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l’abordatge de les addiccions. 2021. Descàrrega