stickers

Stickers

By Traca, 7 de març de 2016

SI VIATGES. 2010

cannabis.traca.ok conduccio.traca.ok pantalles.traca.ok

                              

AMB QUI I AMB QUÈ VIATGES. 2011

pegatinas_finales pegatinas_finales pegatinas_finales pegatinas_finales pegatinas_finales pegatinas_finales pegatinas_finales

                                                                          

 

ALCOHOL – CÀNNABIS. 2014

 

    

TABAC. 2015