col·laboracions

Col·laboracions

By Traca, 7 de març de 2016

Materials i guies elaborades en col·laboració amb professionals.

Detecció i intervenció del consum de drogues en menors d’edat. Diputació de Barcelona. 2010. Descàrrega

guia dipu

Protocol de prevenció sobre drogues ASA. Agència de Salut pública de Catalunya. 2012. Descàrrega

Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis. Diputació de Barcelona. 2015.  Descàrrega

Guia continguts cànnabis

Pla local de prevenció de drogodependències. Orientacions per al diagnòstic. Diputació de Barcelona. 2016. Descàrrega

guia dipu